Zgłoszenie rachunku bankowego do urzędu skarbowego

Zgłoszenie rachunku bankowego do urzędu skarbowego
Podatki mają to do siebie, że lepiej je płacić. Osoby fizyczne (tj. nieprowadzące działalności gospodarczej) mają obowiązek składania zeznania podatkowego każdego roku. Oczywiście nie składamy takiego zeznania na podstawie naszych zapisków, paragonów, rachunków itp. Każdego roku pracodawca zobowiązany jest wystawić swoim pracownikom PIT z podsumowaniem osiągniętych przez nich przychodów i poniesionych kosztów. W dalszej kolejności każdy z pracowników, już we własnym zakresie, rozlicza się ze swoim urzędem skarbowym poprzez złożenie deklaracji PIT-37. PIT-37 należy złożyć do końca kwietnia danego roku. Ostateczna kwota widniejąca na tym dokumencie stanowi podstawę rozliczenia pieniężnego z urzędem skarbowym. Możemy liczyć się z możliwością niedopłaty, którą musimy uregulować. Drugą opcją jest brak kwoty, czyli po prostu zero. Nie musimy wtedy nic robić. Trzecią możliwością jest nadpłata. Wtedy to my otrzymamy zwrot podatku. Możemy zdecydować się na odbiór należności w gotówce lub w formie przelewu. Zgłoszenie rachunku bankowego do urzędu skarbowego odbywa się przy składanie deklaracji PIT-37.

Related articles

Back to Top