Upadłość osoby prywatnej

Upadłość dłużnika

Upadłość dłużnika będącego osobą prywatną niejednokrotnie spędza sen z powiek wierzycieli. W ostatnim okresie przyjęto w Polsce regulacje prawne dotyczące upadłości konsumenckiej. Upadłość osoby prywatnej sprawiła, że wielu wierzycieli zaczęło martwić się o swoje pieniądze, które niegdyś pożyczyli. Dla wierzycieli możliwość ogłoszenia przez sąd upadłości osoby prywatnej stało się zagrożeniem dla możliwości nieuzyskania zwrotu udzielonych pożyczek. Zainteresowanie możliwością orzeczenia przez sąd upadłości konsumenckiej znacznie wzrosło po roku 2014, kiedy znowelizowano ustawę regulując a kwestie związane z tym rodzajem upadłości. Patrząc z punktu widzenia dłużnika, możliwość ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej daje dłużnikowi możliwość rozpoczęcia normalnego życia w społeczeństwie i uregulowania bardzo często korzystnie dla niego sposobu spłaty swojego zadłużenia względem wierzycieli. Wymiar społeczny upadłości konsumenckiej należy każdorazowo widzieć zarówno z perspektywy dłużnika, jak i wierzyciela, gdyż skutki społeczne mogą dotykać obie strony.

Related articles

Back to Top