Upadłość konsumencka Kraków

Upadłość konsumencka Kraków
Niestety zbyt duża niefrasobliwość, podczas zaciągania kolejnych kredytów, może spowodować, że kwota należna do spłacenia nie jest możliwa. To z kolei powoduje narastanie odsetek karnych za nieterminowe spłaty i koło w ten sposób się zamyka. W takim wypadku najczęściej pozostaje tylko ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warto jednak pamiętać, że oprócz wyjścia z długów narażamy się również na konsekwencje prawne.

Na czym więc polega upadłość konsumencka Kraków? Z pomocą kancelarii adwokackiej możemy złożyć wniosek w Sądzie o upadłość konsumenta. Aby do tego doszło należy udokumentować minimum 3-miesięczny okres braku spłaty należności kredytowych. Sąd Upadłościowy jest organem ogłaszającym taką upadłość.

Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu z odpowiednimi załącznikami. Jeśli Sąd zdecyduje się na ogłoszenie upadłości, to bezpośrednio po tym zdarzeniu następuje Postępowanie Likwidacyjne. Jeśli Sąd przychyli się do wniosku dłużnika, to w ostatnim etapie udział będzie brał syndyk.

Warto jednak zapamiętać, że upadłość konsumencka obowiązuje tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Related articles

Back to Top