Testament odręczny (zwany także holograficznym)

Testament odręczny (zwany także holograficznym) musi zostać w całości przygotowany osobiście przez testatora – nie ma możliwości podyktowania ostatniej woli asystentowi czy bliskiej osobie. Wymóg ten ma na celu uniknięcie próby ingerencji osób trzecich w treść dokumentu oraz wykrycie fałszerstwa.

Nie ma natomiast wymogów co do układu tekstu czy stylu wypowiedzi: testament może być nawet spisany wierszem lub też mieć formę listu – jeżeli tylko będzie jasno określał zasady dziedziczenia i zostanie spisany odręcznie, to będzie on ważny z punktu widzenia prawa. Materiał, na którym spisano testament oraz przedmiot, którym to uczyniono również nie mają znaczenia – może być to nawet dokonane szminką na lustrze.
Testament notarialny

Ta forma sporządzenia testamentu jest najbezpieczniejsza – możliwość podważenia jej treści jest prawie nie wykonalna. Testament notarialny ma postać aktu notarialnego, czyli dokumentu sporządzonego przez osobę zaufania publicznego – notariusza. Niezbędny jest w tym przypadku osobisty kontakt z notariuszem, a najczęściej także wizyta w kancelarii notarialnej, w celu utworzenia takiego dokumentu.

Jak wspomniano wyżej, należy liczyć się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Obecnie koszt sporządzenia zwykłego testamentu to 50 złotych. Natomiast gdy testament ma zawierać zapis, jakieś polecenie dla spadkobierców lub opcje pozbawienia uprawnionego spadkobiercy prawa do zachowku, kwota wzrasta do 150 złotych.

Related articles

Back to Top