Skarga na komornika

Jeśli uważasz, że nie można zaskarżyć niewłaściwych czynności komorniczych lub zaniechania działania przez komornika, to jesteś w wielkim błędzie. Każda osoba, która zaobserwowała istnienie nieprawidłowości, ma takie prawo. Skarga na komornika może być złożona zarówno przez dłużnika, jak i wierzyciela. Wierzyciele najczęściej zaskarżają brak działań komorniczych w postępowaniu egzekucyjnym. Najczęściej skargi wpływają od dłużników. Mogą dotyczyć one bardzo wielu kwestii. Oczywiście, aby skarga została zaakceptowana musi zawierać sensowne przesłanki. Ważne jest również, aby była poprawnie sformułowana, a także spełniała wszystkie zasady, jakie musi spełniać pismo procesowe. Jeśli nie umiemy samodzielnie stworzyć takiego pisma, to warto skorzystać z pomocy specjalisty (np. prawnika, radcy prawnego), ponieważ każde złożenie skargi wiąże się z opłatą. Skarga, która nie zawiera obowiązkowych danych, a także jest niepoprawnie skonstruowana może zostać odrzucona już na starcie. Wiele osób zostało obciążonych zadłużeniem przez abonament tele polska. Zdecydowanie duża część z nich podlega postępowaniu egzekucyjnemu.
Rzecznik patentowy Łódź to profesjonalne wsparcie z zakresu prawa własności intelektualnej. Do rzecznika patentowego możesz zgłosić się w przypadku, gdy zamierzasz dokonać rejestracji znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Pomoże Ci on załatwić wszystkie formalności, a także przyczyni się do przyznania Ci ochrony patentowej. Wykona dla Ciebie niezbędne badania rynku, dzięki czemu unikniesz odrzucenia wniosku rejestracyjnego.

Related articles

Back to Top