Prawo transportowe a karta kierowcy

Karta kierowcy została przedłożona w naszej ojczyźnie na bazie nakazów Unii Europejskiej które są związane z przewozem drogowym. Karta ta jest dokumentem, jaki jest przeznaczony do notowania wiadomości na temat trasy oraz czasu pracy określonego prowadzącego. Karta kierowcy powstała po to ażeby można było kontrolować przestrzeganie przez kierowców czasu trwania pracy oraz obowiązujących pauz. Respektowanie tego typu zasad jest podstawowe w sprawie bezpieczeństwa na drogach. Za pośrednictwem weryfikacji karty kierowcy, policja lub inne organy są w stanie starannie monitorować to, czy przerwy wymagane prawem są używane co za życie.

Karta kierowcy jest z jednej strony strapieniem zawodowych kierowców gdyż zapewnia wychwycenie nieprzestrzeganych przez nich norm. Z drugiej jednak strony wstrzymuje wywieranie przesadnej presji przez pracodawców w stosunku do kierowców, strzegąc tym sposobem ich interesów.
Karta kierowcy, analogicznie do karty warsztatowej, karty przedsiębiorstwa czy karty kontrolnej używana jest przez włożenie jej w tachometrze. Dane odnoszące się do pracy kierowcy są utrwalane na karcie kierowcy. Zadaniem karty przedsiębiorstwa jest hamowanie dostępu do danych. Karta warsztatowa oraz karta kontrolna jak same nazwy podkreślają posłużą nam w czasie kontroli oraz usług.

Podobnie jak wyżej przedłożone karty, karta kierowcy jest wydawana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (PWPW) a wydanie jej kosztuje 184,50 PLN. Można o nią aplikować online bądź pisemnie. Zazwyczaj na wydanie karty trzeba czekać około czternaście dni, mimo iż PWPW ma na to prawie miesiąc. Istotne jest ażeby osobiście składać podanie o kartę kierowcy jako że przyznaje się ją nie anonimowo i oprócz tego jest uzupełniona zdjęciem. Zakład pracy może pokryć koszty karty danemu kierowcy w postaci zwrotu kosztów jakie on poniósł. Nieralne jest natomiast to, by pracodawca bezpośrednio uiścił opłatę za kierowcę.
Dane zawarte na karcie kierowcy są ważne dla zakładu pracy stąd to w interesie firmy jest ich archiwizowanie. Z uwagi na fakt, że pamięć karty kierowcy nie jest nieograniczona, odczyt danych wypada robić regularnie.

Related articles

Back to Top