Notariusz Zabrze

Notariusz

Notariusz inaczej rejent jest osobą zaufania publicznego, która jest powołana do wykonywania czynności, którym należy nadać formę notarialną. W Polsce notariusz jest powoływany i odwoływany przez Ministra Sprawiedliwości. Do czynności notarialnych należy m.in.: sporządzania aktów notarialnych i poświadczenia dziedziczenia, spisywanie protokołów, składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej, doręczanie oświadczeń, przechowywanie pieniędzy i papierów wartościowych, itp. Notariusz korzysta z ochrony, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Jeśli mamy do spisania testament, sprawę z przepisaniem lub kupnem mieszkania, jeżeli chcemy zawiązać spółkę to warto wybrać zaufanego notariusza. W wyborze mogą nam pomóc znajomi lub Internet. Wystarczy wpisać w przeglądarkę internetową, np.: „notariusz Zabrze”, 'notariusz Inowrocław”, „notariusz Szklarska Poręba”, „dobry notariusz – Kraków”, itd. Przed wyborem warto porównać ofertę, która zazwyczaj jest napisana na stronie internetowej danego notariusza.

Related articles

Back to Top