Najważniejsze zasady sporządzania testamentu

Testament reguluje stosunki majątkowe, pozwalając testatorom na swobodne poruszanie się w jego zakresie na określonych zasadach. Ustawodawca ustala ramy, w obrębie których autor testamentu może swobodnie decydować co do przyszłości swojego majątku. Ważne jest, aby dokument taki był wiarygodny oraz wykonalny.

Zagwarantowanie autentyczności testamentu umożliwia stwierdzenie wzajemnego stosunku kilku testamentów. Innymi słowy – jeśli testator pozostawi po sobie kilka wersji testamentu (do czego ma prawo), to dzięki zachowaniu odpowiedniej formy możliwe będzie określenie, który dokument jest ostatni – a więc obowiązujący.
Warunki formalne sporządzania testamentu

Spełnienie wymogów formalnych gwarantuje też, że dokument jest oświadczeniem ostatniej woli, a nie jedynie jej projektem lub przyrzeczeniem. Dla ważności testamentu nie jest wymagane sporządzenie go w formie pisemnej, jednak jest to najprostszy i najbardziej popularny sposób, nie obwarowany zbyt wieloma obostrzeniami. Możliwe jest sporządzenie testamentu w kilku uznawanych przez prawo formach, takich które zagwarantują jego ważność i autentyczność.

Testament pisemny może być sporządzony odręcznie w zaciszu własnego domu lub też notarialnie, co wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, której wysokość ustala aktualna taksa notarialna.
Testament holograficzny

Related articles

Back to Top