Marketing prawniczy

Marketing prawniczy
Praca prawnika to jeden z najbardziej szanowanych zawodów, jednak wiąże się on z odpowiednią etyką pracy. Pomimo że kancelarie prawne nie posiadają całkowitego zakazu reklamy, to muszą uważać na sposób, w jaki pozyskują klientów. Niedopuszczalne jest bowiem porównywanie naszej kancelarii z konkurencją bądź składanie obietnic, których spełnienia nie możemy zagwarantować. Wszystkie działania propagujące działalność kancelarii powinny być prowadzone w sposób ostrożny i rozważny. Jednym z najlepszych sposobów pozyskiwania nowych klientów przez kancelarię jest marketing prawniczy. Są to szeroko pojęte działania, które mają za zadnie promować jej działalność.

Marketing prawniczy w ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością. Głównym założeniem tej metody jest informowanie o działalności kancelarii, natomiast nie polega ona na zachwalaniu kancelarii. Etyka pracy prawniczej wiąże się bowiem z tym, że potencjalne reklamy powinny mieć jedynie charakter informacyjny. Jeżeli chcemy, aby nasza reklama została odebrana przez społeczeństwo w pozytywnym świetle, to powinniśmy wystrzegać się porównywania naszej kancelarii do konkurencji i dbać o to, by nasza reklama była zgodna z obowiązującymi normami.

Related articles

Back to Top