Kancelaria notarialna Katowice

Kancelaria notarialna Katowice

W polskim systemie prawa wiele umów objętych jest pewnym rodzajem dowolności w zakresie formy, w jakiej powstają, wbrew pozorom powszechną formą jest forma ustna bądź dorozumiana. Taka forma, która daje pewne gwarancje, przynajmniej dowodowe jest forma pisemna. Istnieje także umowy, dla których ważności niezbędne jest ich dokonanie w formie aktu notarialnego, wszystkie tego typu wymagania są wprost wyrażone w ustawie. Takich czynności dokonuje kancelaria notarialna Katowice. Do umów, dla których niezbędne jest dokonanie czynności takiej kwalifikowanej formie należą między innymi umowa sprzedaży nieruchomości, także darowizny nieruchomości, ponadto do dokonania aktu poświadczenia dziedziczenia, samego aktu dziedziczenia, sprzedaży udziałów w spółkach prawa handlowego, ustanowienie służebności na mieszkaniu a także innych czynności wymienionych w ustawach.
Kancelaria notarialna Katowice to odpowiednie miejsce do dokonania wszystkich wymienionych wyżej czynności. Notariusze dokonują czynności w siedzibie kancelarii, ale kancelaria notarialna Katowice to nie jedyne miejsce do podpisania aktu notarialnego. W uzasadnionych sytuacjach można się umówić z Notariuszem na dokonanie tak zwanej czynności wyjazdowej.
Należy wspomnieć, że umowy dla których ustawa wyznacza formę ich dokonania, nie zostaną zawarte w formie aktu notarialnego uznaje się za nieważne z mocy prawa, mając to ma uwadze warto więc skorzystać z profesjonalnej pomocy notariusza, który dopilnuje aby czynności były ważne i skuteczne.

Related articles

Back to Top