Dozór elektroniczny 2015 – art 286 1 kk

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Ten typ przestępstwa został wprowadzony do kodeksu karnego z dniem 15 grudnia 2000 roku.

Do jego znamion należy bezwypadkowe prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Na czym polega?

Czyn ten polega na prowadzeniu (czyli kierowaniu), pojazdu mechanicznego na drodze każdego rodzaju w stanie zagrażającym bezpieczeństwu w komunikacji. Omawiane przestępstwo jest już dokonane w momencie uruchomienia pojazdu i rozpoczęcia jazdy, czyli jak już wyżej wspomniano, aby dokonać tego przestępstwa nie trzeba spowodować żadnej katastrofy.

Pojęcie pojazdu mechanicznego

Pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, to każdy pojazd drogowy czy szynowy napędzany umieszczonym w nim silnikiem, jak również maszyna samobieżna i motorower oraz pojazd szynowy. Prowadzenie pojazdu mechanicznego oznacza zgodne z jego konstrukcją wprawienie go w ruch, kierowanie nim, nadawanie prędkości i hamowanie.

Pojęcie ruchu lądowego

Ruchem lądowym jest nie tylko ruch na drogach publicznych, w strefach zamieszkania, lecz także ruch w miejscach dostępnych dla powszechnego użytku. Do miejsc dostępnych dla ruchu pojazdów nie mogą natomiast zostać zaliczone miejsca, w których nie odbywa się ruch ogólnodostępny, a jedynie dopuszczone jest do ruchu wąskie grono osób.

Co ciekawe – prowadzeniem pojazdu w rozumieniu omawianego artykułu jest także czyn polegający na nadawaniu kierunku jazdy przez osobę siedzącą za kierownicą holowanego pojazdu mechanicznego.

Karalność

Za popełnienie przestępstwa określonego w omawianym przepisie przewidziana jest kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Natomiast jeżeli sprawca tego czynu był wcześniej prawomocnie skazany m.in. za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się tego czynu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, zagrożenie karne znacznie wzrasta. Przepis ten przewiduje bowiem karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Warto zapamiętać:

Grunt rolny, podobnie jak podwórko przydomowe, nie może być uznany za miejsce, gdzie odbywa się ruch lądowy pojazdów.

frazy kluczowe: artykuł 258 kodeksu karnego, kk 280, przestępstwo kwalifikowane, dozór elektroniczny szczecin, oszustwo finansowe kodeks karny, artykuł 60, kodeks karny art 60, kodeks karny zatarcie skazania, uszczerbek na zdrowiu kk

Related articles

Back to Top