Adwokat karnista

Adwokat z urzędu

Kim jest adwokat karnista? Jest to osoba, która ukończyła studia wyższe na wydziale prawa, biegła w regulacjach prawnych zawartych w kodeksie prawa karnego oraz która posiada uprawnienia do reprezentowania klientów na sali sądowej. Z usług adwokata karnisty skorzystać mogą zarówno osoby postawione w akt oskarżenia wynikający z domniemanego złamania przepisów kodeksu karnego (wówczas zadaniem adwokata będzie udowodnienie niewinności swojego klienta lub doprowadzenie do wymierzenia jak najniższej kary) lub osoby, które tę sprawę założyły, czyli osoby poszkodowane, w języku sądowym zwane powodami (w tym wypadku rolą adwokata jest udowodnienie winy osobie zasiadającej na ławie oskarżonych). Każda osoba postawiona w stan oskarżenia może złożyć wniosek o przydzielenie adwokata z urzędu, który nieodpłatnie będzie reprezentował jego interesy przed sądem. Jak reprezentanta można wskazać również adwokata wybranego samodzielnie. lecz należy pamiętać, iż wówczas klient musi opłacić go sam. Koszt wynajęcia adwokata uzależniony jest często od stawek obowiązujących w danym rejonie.

Related articles

Back to Top